HelbredLivsstilMotorNyheder

Nyt dansk studie: trafikstøj kan føre til demens

Bor du ud til en tungt trafikeret vej, så har du øget risiko for at udvikle demenssygdomme

Har du jernbanespor i baghaven, eller bor du ud til en tungt trafikeret indfaldsvej, så har du øget risiko for at udvikle demenssygdomme, det slår stor dansk undersøgelse fast. 

Omkring halvanden million danskere lever med risiko for demens på grund af trafikstøj. I 2017 kunne 1216 demenstilfælde knyttes til trafikstøj, konkluderer forskere bag nu stor undersøgelse. Det skriver Berlingske Tidende.

Ifølge forskernes lever ca. 30 procent af danskerne med en gennemsnitlig trafikstøj på over 58 decibel, som er Miljøstyrelsen grænseværdi for, hvornår man lever med for meget støj.  58 decibel svarer til støjen fra en opvaskemaskine med en meters afstand.

”Resultaterne er meget overraskende. Jeg havde forventet en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for demens. Men jeg havde ikke forestille mig, at sammenhængen var så stor,” siger ph.d. og adjunkt Manuella Lech Cantuaria, ansat ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet og Det Kliniske Institut på SDU, der er leder af forskningsprojektet.

Årsagen til den forhøjede risiko for demens skal ifølge forskerne tilskrives stress grundet følgevirkninger fra trafikstøjen. Trafikstøj om natten påvirker nattesøvnen, hvilket forskerne mener er en af hovedsynderne i forbindelse med udviklingen af demens

Det nye studie understreger et behov for at minimere trafikstøj og tage problemet alvorligt på politisk plan, ved f.eks. at overveje støjbarrierer og lavere fartgrænser.  

Indtil politikerne muligvis reagerer på den nye viden om trafikstøjens konsekvens for borgerne, har forskerne et råd til de trafikgenerede danskere, der frygter at være i risikozonen for at udvikle demens på grund af trafikstøjen.

”- Man kan prøve selv at se på løsninger som støjreducerende vinduer, og så vil jeg anbefale folk at vælge et soveværelse væk fra trafikken, hvis de kan gøre” råder Manuella Lech Cantuaria.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());