NyhederUddannelse

Østjylland får landets første skældudfri skole

Herskindskolen i Galten er på vej til at blive certificeret skældudfri skole

Mange børn får skældud, selvom det er det værste, de ved. Og mange lærere og pædagoger skælder ud, selvom de hellere vil gribe situationen anderledes an. Skældud giver ro her og nu, men prisen er høj – både for det barn, der får skældud, og de børn, der lytter med.

Det er velkendt, at skældud har en negativ effekt, både på børnenes mentale sundhed og på deres relationer til hinanden og de voksne. På Herskindskolen skal det derfor være slut med skældud.

Viceskoleleder på Herskindskolen, Rikke Wenneberg Pold, har ambitioner om, at netop hendes skole skal være landets første skole uden skældud, og de ansatte øver sig derfor i at reagere med omsorg og nysgerrighed i stedet for irritation og vrede – og i at sige undskyld, hvis det engang i mellem mislykkes.

“Vi har dygtige og engagerede lærer og pædagoger, der allerede agerer meget relationskompetent, og vi oplever faktisk ikke megen skældud på skolen. Men når vi nu ved, hvad skældud gør ved både den, der skælder ud, den der bliver skældt ud og de andre, der hører på det, og vi ved, at der er alternativer, så øver vi os på at bruge disse alternativer” siger Rikke Wenneberg Pold til fagbladet Folkeskolen.

Men hun er klar over, at forandring tager tid.

”Ingen kan være eksemplariske hver gang, og vi holder ikke op med at skælde ud fra den ene dag til den anden”, siger hun. “Men vi skælder mindre ud, når vi kender til alternativer. Og står vi alligevel i en situation, hvor der bliver skældt ud, så kan vi godt sige undskyld til børnene”.

Inspiration til alternativer til skældud henter Rikke Wenneberg Pold og kollegerne bla. I bogen Skole uden skældud – hvorfor og hvordan. Bogen er ny, men det er en gammel vision, der præsenteres.

80 år har de tre forfattere tilsammen været optaget af, hvordan skældud påvirker børn og voksne, og hvordan skældud kan undgås i skolehverdagen.

I bogen præsenteres for første gang den viden og de redskaber, forfatterne har indsamlet og afprøvet.

Det er forfatterne til bogen ‘Skole uden skældud’, som står for certificeringsprocessen, som Herskindskolen netop er startet på

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE