NyhederUddannelse

Ordblinde får nye muligheder i Skanderborg Kommune

Syv skoler i Skanderborg Kommune tager nu hul på et intensivt læringsforløb for ordblinde. Fokus er ikke kun på læse-teknikker og teknologiske hjælpemidler - det handler også om at styrke de unges selvtillid. Målet er, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Nu er der godt nyt til børn og unge med ordblindhed. Et nyt specialudviklet læringsforløb – kaldet Ordekspressen – bliver nu rullet ud på syv skoler i Skanderborg Kommune.

Initiativet er et led i en styrket indsats for at hjælpe børn med ordblindhed i Skanderborg Kommune. Byrådet satte sidste år ekstra penge af til området, så der bl.a. kunne ansættes en decideret ordblindekonsulent.

– Der er i forvejen mange gode ordblinde-tiltag rundt omkring på skolerne, men vi har besluttet at intensivere indsatsen, fordi det kan have store menneskelige og økonomiske konsekvenser, hvis ikke børn med ordblindhed bliver hjulpet på en god måde i folkeskolen. Vores mål er at skabe lige muligheder i skolen, så flere unge får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, siger formanden for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler.

Myten om snyd

Ordekspressen er et specialudviklet forløb målrettet elever i 6.-8. klasse. Ca. 100 elever fordelt på syv skoler i Skanderborg Kommune får i dette skoleår tre ugers intensiv ordblinde-undervisning. Undervisningen foregår lokalt – primært på den enkelte skole – men der er også campdage på Ungdomsskolen for eleverne i målgruppen.

Det særlige ved forløbet er, at det ikke kun handler om læseteknikker og specifikke teknologiske hjælpemidler.

– Vi har også fokus på at styrke elevernes selvtillid og motivation i forhold til at bruge de teknologiske hjælpemidler, de har til rådighed. Nogle elever undlader at bruge dem, fordi de ikke vil skille sig ud. Nogle elever har oplevet, at deres klassekammerater siger, at det er ”snyd”, at de må bruge hjælpemidler til at læse eller skrive. Men det er selvfølgelig forkert. Det er jo heller ikke snyd, at en person med nedsat syn bruger briller for at læse. En del af indsatsen handler derfor også om at få nedbrudt myter og fordomme, siger ordblindekonsulent Inge Buchardt.

Øget accept af ordblindhed

I skoleåret 2020-2021 kørte Ordekspressen som pilotprojekt på Højboskolen i Hørning. Det var iværksat af Skanderborg Kommune i samarbejde med Ungdomsskolen og Egmontfonden, og resultaterne fra pilotprojektet var gode.

En af de syv skoler, der er med i projektet i år, er Herskind Skole. De første undervisningsdage målrettet ordblinde er allerede gennemført, og det ser lovende ud, fortæller dansklærer på Herskind Skole Jørgen Silberbauer.

– Jeg er glad for, at vi som skole kan bidrage til et intensivt fagligt løft af vores ordblinde elever. Udover det faglige løft arbejder vi også med at booste elevernes selvbillede og øge accepten af deres ordblindhed. Eleverne får desuden mulighed for at spejle sig i hinanden, og de knytter nye venskaber på tværs af årgange. Ordekspressens intense fokus på social og faglig udvikling giver et godt fundament for det videre arbejde i skolen, og i kombination med arbejdet omkring digitale hjælpemidler kan det blive en game-changer for de deltagende elever og deres forældre, siger Jørgen Silberbauer.

Udover Ordekspressen har Skanderborg Kommune iværksat en række andre tiltag for at blive ordblindevenlig kommune. Inge Burchardt holder ordblinde-oplæg for personalet rundt omkring på kommunens skoler. Derudover arbejdes der på at etablere særlige forældrenetværk, og der arrangeres åbne ordblindekurser i samarbejde med kommunens biblioteker.

Endelig er der en række lokale aktiviteter i uge 40, som er international ordblindeuge.

Fakta

  • Ordblindhed (dysleksi) defineres som markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx ”kulde” læst som ”kunne” og ”dig” skrevet som ”din”.
  • Ordblinde klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end andre unge. Færre gennemfører den ungdomsuddannelse, de starter på, og færre påbegynder og fuldfører en videregående uddannelse. Tal fra Egmont-rapporten viser f.eks, at kun 69 procent af de ordblinde i årgang ’92 har afsluttet en ungdomsuddannelse. Blandt deres jævnaldrende er andelen 81 pct., og det politiske mål er, at 90 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Uge 40 er international ordblindeuge. Torsdag den 7. oktober holder ordblindekonsulent Inge Burchardt oplæg på Ry Bibliotek (kl. 16.30-18.00) og Hørning Bibliotek (kl. 19.00-20.30). Med sig har hun elever fra ordblindeefterskolen Kragelund Efterskole, som hun kalder de sande eksperter. Eleverne vil dele en række gode fif til nyttige læse- og skriveprogrammer.
  • I ordblindeugen er der samtidig fokus på at man sagtens kan gå i biografen som ordblind – også til udenlandske film. Alle kommunens biografer har installeret programmet ”SubReader” der læser underteksterne op på ens mobiltelefon.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE