ErhvervNyheder

Organisationsændring centraliserer de interne kræfter

Fra 1. oktober bliver de centrale stabe, der understøtter forvaltningernes drift og udvikling, styrket. Det betyder bl.a. at økonomistaben får samlet en række medarbejdere og funktioner.

I forbindelse med en større organisationsændring i oktober 2019 besluttede Holstebro Byråd, at de centrale stabe, som understøtter forvaltningernes kerneopgaver, skulle afklares nærmere og der skulle formuleres klare mål og formål for deres virke.

Et af målene er bl.a. at de centrale stabe skal understøtte, servicere og stille viden til rådighed til alle dele og niveauer i organisationen, ligesom de skal drive og kvalificere udviklingstiltag og tværgående indsatser i hele organisationen. Det skal alt sammen være i bestræbelserne på, at Holstebro Kommune skal indfri de politiske visioner og strategier.

Udover at økonomistaben samler en række ressourcer, gør det samme sig gældende for den juridiske stab, ligesom der vil være tilpasninger internt i Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked og inden for vicekommunaldirektørens område.

– Jeg glæder mig over, at vi med denne organisationsændring får styrket stabene og dermed får styrket organisationens kerneopgaver. Vi koncentrerer de interne kræfter, og vi får nogle andre chefkompetencer i spil med de omplaceringer, vi foretager. Og vigtigt er også, at vi undgår afskedigelser, siger Lars Møller, kommunaldirektør.

Seks chefer er omfattet af omplaceringen. Organisationsændringen træder i kraft 1. oktober 2020.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close