NyhederPolitik

Råstofårsmøde 2021: Fremtidens råstofgrave

Verden kommer til at mangle råstoffer – også Danmark. Fremtiden handler om at omdanne grusgrave til naturperler, og fremtiden handler om at grave mindre op og genanvende mere sand, grus og sten. Det er en del af dagsordenen, når råstof-interessenter fra hele Danmark samles i Aarhus onsdag den 1. september til fagligt årsmøde.

Råstoffer som sand, grus, sten mv. er knappe ressourcer, og de kan kun genskabes ved at vi får en ny istid. Derfor skal vi blive bedre til at genanvende råstoffer fra byggeaffald og udvikle nye måder at nyttiggøre fx ren og lettere forurenet overskudsjord, der i dag, i mange tilfælde, betragtes som et affaldsprodukt. Samtidig kan vi efter endt indvinding omdanne grusgrave til unik natur og biodiversitet, hvis der er vilje til det.

Råstofårsmødet, der i år arrangeres af Region Midtjylland og Regionernes Videnscenter for Miljø og Ressourcer, kan give inspiration til og bud på forandringerne i råstof-værdikæden.

Blandt de første indlægsholderne på konferencedagen den 1. september er b.la.:

  • miljøminister Lea Wermelin (video)
  • keynotespeaker, professor Tim C. McAloone fra DTU om “cirkulær økonomi som redningsplanke for produktion og forbrug”
  • naturvejleder og museumsinspektør Morten D. D. Hansen fra Naturhistorisk Museum Aarhus om “Biodiversitet i efterbehandlede grusgrave”.

Over middag deler råstofårsmødet sig i fire spor, der favner teknologi og planlægning, verdensmål, partnerskaber og bæredygtighed, materialeinnovation og genanvendelse samt anvendelse af råstofgraveområder.

Se mere i programmet for Råstofårsmøde 2021.

Fakta om råstoffer

  • På verdensplan benytter vi ca. 40 milliarder tons sand. Forventningen er, at forbruget vil stige til 82 mia. tons om året i 2060.
  • På globalt plan bruger alle mennesker på jordkloden 18 kg sand om dagen mens priserne på sand er 6-dobblet på 25 år.
  • Målt på volumen er vand den eneste ressource, vi bruger større mængder af på verdensplan, end sand.
  • Danmark er i dag et af de lande i EU, der forbruger allerflest råstoffer per indbygger. I Region Midtjylland svarer forbruget af råstoffer til, at hver borger i gennemsnit bruger over 24 kg råstoffer i døgnet.
  • Der opgraves for øjeblikket ca. 10 mio. kubikmeter råstoffer i Region Midtjylland om året, og der er i dag ca. 100 aktive råstofgrave i regionen.
  • Regionerne er forpligtet til at lave råstofplaner, der sikrer forsyningen af fx sand, grus og ler min. 12 år frem.

Gå til forsiden af Region Midtjyllands hjemmeside

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());