NyhederPolitik

Randers: Byrådsmedlem overvejer at bede Ankestyrelsen afgøre, om tavshedspligt er brudt

I sagen om hvorvidt byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) vil indgive politianmeldelse mod byrådskollegaen Bjarne Overmark (Beboerlisten) for at have brudt sin tavshedspligt, overvejer Jens Peter Hansen nu i stedet en henvendelse til Ankestyrelsen.

Byrådet behandlede den 15. juni et lukket punkt hvor Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) havde stillet forslag om, at Randers Kommune skulle støtte en politianmeldelse mod tidligere borgmester Claus Omann Jensen og fhv. kommunaldirektør Hans Nikolajsen i den spegede sag om forsyningsvirksomheden Verdo.

I sagen om hvorvidt byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) vil indgive politianmeldelse mod byrådskollegaen Bjarne Overmark (Beboerlisten) for at have brudt sin tavshedspligt, overvejer Jens Peter Hansen nu i stedet en henvendelse til Ankestyrelsen.

Byrådet behandlede den 15. juni et lukket punkt hvor Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) havde stillet forslag om, at Randers Kommune skulle støtte en politianmeldelse mod tidligere borgmester Claus Omann Jensen og fhv. kommunaldirektør Hans Nikolajsen i den spegede sag om forsyningsvirksomheden Verdo.

Dagen efter bragte News Medie en artikel, hvor der var udtalelser fra Bjarne Overmark, og det fik Jens Peter Hansen til at opfordre kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt til at indgive politianmeldelse mod Bjarne Overmark for overtrædelse af sin tavshedspligt.

Jens Peter Hansen er imidlertid ikke tilfreds med kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidts svar da han ifølge Jens Peter Hansen ikke lægger op til nogen reaktion.

»Jeg mener, at nogen af de ting kommunaldirektøren skriver, er decideret forkerte, og jeg synes det er en skam, at vi har en kommunaldirektør, som giver en udmelding, der hverken ligner fugl eller fisk,« erklærer Jens Peter Hansen.

News Medie har forelagt sagen for Roger Buch, som er forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Journalisthøjskole. Han siger:

»Tavshedspligten er ikke 100 pct. og modhensyn kan gøre, at tavshedspligten må brydes. I udgangspunktet er forslag og oplysninger om hvem som stemmer for og imod forslag ikke dækket af tavshedspligten. Men det kan de muligvis være hvis der er tungtvejende hensyn til private forhold. Omvendt må disse hensyn til private forhold vige, hvis det er i åbenbar almeninteresse, at oplysningerne kommer frem, og det kunne der argumenteres for i denne sag« siger Roger Buch.

Han mener, at det vil være en voldsom indskrænkelse af demokratiet, hvis kommunalpolitikeres egne forslag kan pålægges tavshedspligt.

»Men det kan ikke umiddelbart afgøres, hvordan de mange modstridende hensyn, skal afvejes. Jeg mener derfor det er oplagt at bede ankestyrelsen eller indenrigsministeriet rådgive i sagen, da den er af vigtig principiel betydning for kommunalpolitikeres arbejdsbetingelser og det kommunale demokrati,« mener Roger Buch.

»Det er højst usædvanligt i Danmark, at politi og domstole indgår i politik. Men det sker på landsplan nogle få gange i løbet af en valgperiode og eksempelvis politianmeldte borgmesteren i Slagelse i 2017 hele byrådet på grund af læk af fortrolige oplysninger. Umiddelbart ville det dog være bedre, at prøve ankestyrelsen eller indenrigsministeriet inden en politianmeldelse,« tilføjer Roger Buch. Jens Peter Hansen har tidligere givet udtryk for, at han ikke selv vil indgive politianmeldelse, men efter at News Medie har forelagt ham udtalelserne fra Roger Buch, overvejer han nu at bede Ankestyrelsen tage stilling til, om der er sket brud på tavshedspligten. Han henviser til Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152.

Byrådet behandlede den 15. juni et lukket punkt hvor Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) havde stillet forslag om, at Randers Kommune skulle støtte en politianmeldelse mod tidligere borgmester Claus Omann Jensen og fhv. kommunaldirektør Hans Nikolajsen i den spegede sag om forsyningsvirksomheden Verdo.

Dagen efter bragte News Medie en artikel, hvor der var udtalelser fra Bjarne Overmark, og det fik Jens Peter Hansen til at opfordre kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt til at indgive politianmeldelse mod Bjarne Overmark for overtrædelse af sin tavshedspligt.

Jens Peter Hansen er imidlertid ikke tilfreds med kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidts svar da han ifølge Jens Peter Hansen ikke lægger op til nogen reaktion.

»Jeg mener, at nogen af de ting kommunaldirektøren skriver, er decideret forkerte, og jeg synes det er en skam, at vi har en kommunaldirektør, som giver en udmelding, der hverken ligner fugl eller fisk,« erklærer Jens Peter Hansen.

»Enten burde han lade være med at reagere på min anmodning, eller se at gøre noget ved det,« påpeger Jens Peter Hansen.

News Medie har forelagt sagen for Roger Buch, som er forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Journalisthøjskole. Han siger:

»Tavshedspligten er ikke 100 pct. og modhensyn kan gøre, at tavshedspligten må brydes. I udgangspunktet er forslag og oplysninger om hvem som stemmer for og imod forslag ikke dækket af tavshedspligten. Men det kan de muligvis være hvis der er tungtvejende hensyn til private forhold. Omvendt må disse hensyn til private forhold vige, hvis det er i åbenbar almeninteresse, at oplysningerne kommer frem, og det kunne der argumenteres for i denne sag« siger Roger Buch.

Han mener, at det vil være en voldsom indskrænkelse af demokratiet, hvis kommunalpolitikeres egne forslag kan pålægges tavshedspligt.

»Men det kan ikke umiddelbart afgøres, hvordan de mange modstridende hensyn, skal afvejes. Jeg mener derfor det er oplagt at bede ankestyrelsen eller indenrigsministeriet rådgive i sagen, da den er af vigtig principiel betydning for kommunalpolitikeres arbejdsbetingelser og det kommunale demokrati,« mener Roger Buch.

»Det er højst usædvanligt i Danmark, at politi og domstole indgår i politik. Men det sker på landsplan nogle få gange i løbet af en valgperiode og eksempelvis politianmeldte borgmesteren i Slagelse i 2017 hele byrådet på grund af læk af fortrolige oplysninger. Umiddelbart ville det dog være bedre, at prøve ankestyrelsen eller indenrigsministeriet inden en politianmeldelse,« tilføjer Roger Buch. Jens Peter Hansen har tidligere givet udtryk for, at han ikke selv vil indgive politianmeldelse, men efter at News Medie har forelagt ham udtalelserne fra Roger Buch, overvejer han nu at bede Ankestyrelsen tage stilling til, om der er sket brud på tavshedspligten. Han henviser til Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152.

FAKTA

Forvaltningsloven § 27:
Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152f, med hensyn til oplysning om
1: enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold og
2: tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.

Straffelovens § 152:
Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close