NyhederPolitik

Randers: Partier og lister har fået nok

Et flertal i Randers Byråd vil have foretaget en tilbundsgående undersøgelse af plejehjem.

På baggrund af TV 2’s dokumentar »Plejehjemmene bag facaden«, der blandt andet afslører urimelige og barske forhold på plejecentret Huset Nyvang, foreslår Venstre, Dansk Folkeparti, Beboerlisten, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten, at der foretages en tilbundsgående ekstern undersøgelse af en række forhold på ældreområdet i Randers Kommune.

Det har undret partierne og listerne, at ingen fra Randers Kommune har villet eller skulle se dokumentaren. Derfor vil de have undersøgt, hvem der traf beslutning om, at forvaltningen i Randers Kommune ikke skulle se dokumentaren forud for, at den blev udsendt på nationalt TV.

Der stilles også spørgsmålstegn ved, om forvaltningen har pligt til at se dokumentation for et påstået omsorgssvigt, selv om den efter forvaltningens opfattelse er tilvejebragt på en ulovlig måde, og om forvaltningens håndtering af sagen har været i overensstemmelse med gældende ret.

I en fælles pressemeddelelse oplyser de 18 byrådsmedlemmer, at de vil have undersøgt i hvilket omfang borgmester Torben Hansen og udvalgsformand Fatma Cetinkaya har været inddraget i forvaltningens beslutninger og er blevet orienteret om disse. Der er endnu ikke fastsat nogen tidsfrist på, hvornår flertallet af byrådsmedlemmerne ønsker svar på spørgsmålene, men viceborgmester Christian Brøns (V) forventer, at forslagene kommer på dagsordenen på byrådsmødet den 7. september.

Fakta:

Undersøgelsen skal afdække:

● Om beboerne på Randers Kommunes plejecentre, herunder især Huset Nyvang, modtager den hjælp, støtte, behandling og omsorg, de har brug for
● Om de personer, der modtager hjælp eller andre ydelser fra Randers Kommunes hjemmepleje, modtager den hjælp, støtte, behandling og omsorg, de har brug for
● Om lederne på ældreområdet har de nødvendige kompetencer og ressourcer i forhold til at drive plejecentre og at yde hjælp, støtte, behandling og omsorg i overensstemmelse med den sociale og sundhedsmæssige lovgivning og Randers Kommunes omsorgs- og værdighedspolitik
● Om det kan lade sig gøre at yde hjælp, støtte, behandling og omsorg i overensstemmelse med lovgivningen, Randers Kommunes omsorgs – og værdighedspolitik, de af Randers Byråd vedtagne kvalitetsstandarder og det af byrådet eller udvalget vedtagne serviceniveau i øvrigt inden for de ressourcemæssige rammer, som området er tildelt
● Om de enkelte beboere på kommunens plejecentre, herunder især Huset Nyvang, modtager den hjælp, støtte og omsorg, som de enkelte beboere er bevilget
● Om personer , der modtager hjælp eller andre ydelser fra Randers Kommunes hjemmepleje, faktisk modtager modtager den hjælp, støtte og omsorg, som de er bevilget
● Om de afgørelser der træffes på de områder, der henhører under omsorgsudvalget, er tilstrækkeligt klare og konkrete, og Om de forvaltningsretlige og socialretlige sagsbehandlingsregler overholdes
● Om tildelingen af ressourcer til kommunens plejecentre sker på en hensigtsmæssig måde set i forhold til beboernes behov
● Om den hjælp,  støtte, behandling og omsorg, som beboerne på kommunens plejecentre modtager, ydes på en værdig måde og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte socialpædagogiske, herunder demenspædagogiske, metoder
● Om den hjælp, støtte, behandling og omsorg, som de personer, der modtager ydelser fra kommunens hjemmepleje, modtager, ydes på en værdig måde og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte socialpædagogiske, herunder demenspædagogiske, metoder

Herudover skal undersøgelsen også afdække:

● Hvem traf den beslutning om, at forvaltningen i Randers Kommune ikke skulle se dokumentaren
● Om forvaltningen har pligt til at se dokumentation for et påstået omsorgssvigt, selv Om denne dokumentation efter forvaltningens opfattelse er tilvejebragt på en ulovlig måde
● Om forvaltningens håndtering af sagen har været i overensstemmelse med gældende ret
● I hvilket omfang borgmesteren og udvalgsformanden har været inddraget i forvaltningens beslutninger og er blevet orienteret om disse
● Om forvaltningen har har orienteret byrådet og udvalget i det fornødne omfang
● Om forvaltningen, udvalgsformanden og borgmesteren har holdt møder med pårørende til beboere på og medarbejdere ansat på eller tilknyttet Huset Nyvang, og om forvaltningen, udvalgsformanden og borgmesteren på disse møder fik en viden, som de burde have handlet på baggrund af
● Om forvaltningen, udvalgsformanden og borgmesteren har modtaget henvendelser fra beboere, pårørende til beboere på og medarbejdere ansat på eller tilknyttet Huset Nyvang, og om forvaltningen, udvalgsformanden og borgmesteren på den baggrund burde have handlet
● Om den administrative ledelse, udvalget, byrådet, borgmesteren og udvalgsformanden har gjort tilstrækkeligt for at føre tilsyn med forholdene på kommunens plejecentre, herunder især Huset Nyvang

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x