ErhvervNyheder

REGION MIDTJYLLAND: Netværk for etniske patientkoordintorer giver øjenåbnere, værktøj og netværk for fremtiden

Der er masser af ny viden og et uvurderligt netværk på tværs af faggrupper. Det er oplevelsen for tre etniske patientkoordinatorer, EPK'er, på Hospitalsenheden Vest.

Øjnene stråler og entusiasmen lyser ud af stemmerne på Lene Frandsen og Sonja Hede, når snakken falder på deres roller som etniske patientkoordinatorer i Onkologien i Herning.

De er begge sygeplejersker i det palliative team, og har været en del af netværket i næsten et år.

– Jeg kom med i netværket på opfordring fra vores sygehuspræst, som er med i de tværfaglige konferencer, vi har i teamet. Jeg var ikke med fra start, men gruppen har udvidet sig længe og vi vil stadig gerne have flere med, fortæller Lene Frandsen

EPK-netværket er skabt efter inspiration fra Odense Universitet Hospital og har været i gang på Hospitalsenheden Vest siden sommeren 2019. Deltagerne i netværket samles en gang om måneden til undervisning og sparring på cases.

Målet er at de etniske patientkoordinator skal hjælpe kollegerne i afdelingen med at støtte og vejledning omkring ofte vanskelige forløb, som sårbare indvandrere og flygtninge kan have.

– Vi kan være sparringspartnere for vores kolleger, og det kan hindre misforståelser og i bedste fald genindlæggelser, forklarer Lene Frandsen, hun fortsætter:

– Når en etnisk fremmed person møder sundhedsvæsenet kan situationen blive ydereligere kompliceret af sprogbarriere og manglende forståelse for kultur. I vores undervisning som EPK’er lærer vi blandt andet, hvordan vi bedst bruger tolke, og vi lærer om sygdomsopfattelse i forskellige kulturer. Nogle af vores etnisk fremmede patienter mangler eksempelvis sprog for det psykiske. For andre bliver sygdom opfattet som en straf fra deres gud eller skyldes en ond ånd – det gør det svært at tage ansvar for egen sundhed.

Også Sonja Hede er begejstret for at være med i netværket:

– Jeg får en masse ud af vores møder. Her skaber vi et fagligt netværk, som jeg kan trække på i lang tid fremover.  Vi bidrager alle med vores erfaringer. Der er en masse uskrevne regler i kulturer og religioner, som vi kan gøre hinanden klogere på, og det betyder, at vi kan blive opmærksom på udfordringerne på forhånd.

Lene Frandsen og Sonja Hede er etniske patientkoordinatorer i det palliative team. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation

Kreativitet og praktisk værktøj

På Urinvejskirurgisk afdeling i Holstebro er Sine Fleng Jensen etnisk patientkoordinator.

Hun var med fra start i sommeren 2019, og hun fik hurtigt nogle praktiske værktøjer, hun kunne bruge:

– Allerede den første undervisning handlede om, hvordan man kan kommunikere gennem billeder. Hos os kan det være svært at forklare en patient, der ikke kan dansk, hvad han skal gøre, når han skal have lavet en vandladningsundersøgelse. Derfor gik jeg straks i gang med at lave nogle plancher, der kan hjælpe os i disse situationer, forklarer Sine Fleng Jensen. Hun fortsætter:

– Nogle gange kan man godt komme til kort med denne patientgruppe. De er særligt sårbare, eksempelvis fordi de ikke kan sproget (dansk eller engelsk, red), og nogle af dem kan heller ikke læse på deres eget sprog. Så må man tænke kreativt, for at de kan få den behandling, som de har ret til.

Også for Sine Fleng Jensen er netværket mellem de etniske patientkoordinatorer af stor betydning:

– Så ved jeg hvem jeg skal ringe til, hvis vi har brug for hjælp. Vi har en psykolog i netværket, som har stort kendskab til de traumer, som patientgruppen kan have oplevet – og hospitalspræsten kan jeg spørge, hvis det handler om død eller begravelse, forklarer hun.

Brug for flere

Tilbage i Onkologien i Herning er de to EPK’ere ikke i tvivl om at deres nye kompetencer vil blive efterspurgt i fremtiden:

– På uddannelsen her vi lærer meget om religion og kultur. Det er noget, der fylder meget for mange af disse patienter, og vi kan optimere deres patientforløb, når vi har bedre forståelse, for hvordan vi kan gøre det bedre for dem. Det er jo ofte en god forklaring. på det vi ikke forstår, forklarer Sonja Hede.

– Der bliver flere og flere etniske fremmede patienter. Og hvis vi gerne vil gøre det bedre også for denne type patienter, giver det god mening at flere i afdelingen bliver klædt bedre på til opgaven, Der er især mange ting, som vi ikke har vidst om disse patientgrupper, men mere indsigt giver større forståelse og det kan også hjælpe med at opbygge tillid og relationer mellem os og patienten, uddyber Lene Frandsen.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tjek også

Close
Back to top button
x
Close
Close