ErhvervForside SekundærNyheder

Samlet plan for udvikling af Himmelbjerget er nu klar

En amfiscene til en bedre afvikling af udendørs møder. Omdannelse af parkeringsområdet, så der bliver et større grønt område til arrangementer og aktiviteter. Etablering af skovparkering og en gangbro, der skal sikre bedre handicaptilgængelighed. Et nyt og forbedret kajanlæg i Julsø med faciliteter og plads til flere fritidssejlere. Det er nogle af de planer, som forundersøgelsen peger på. Desuden tegnes tre scenarier for udviklingen af et besøgscenter med arbejdstitlen "Himmelbjerghus" - en bygning med flere funktioner til glæde for lokale og besøgende.

Den forundersøgelse, som styregruppen for udviklingen af området omkring Himmelbjerget satte i gang i december 2019, ligger nu klar.

Undersøgelsen indeholder både forslag til udviklingen af området omkring Himmelbjerget, så bjergets særlige atmosfære og historie understøttes. Samtidig rummer forundersøgelsen de første sonderinger af muligheden for at etablere et besøgscenter som ramme for aktiviteter og oplevelser, der tager udgangspunkt i Himmelbjergets demokratihistorie, natur og kultur – et hus med mulighed for flere funktioner f.eks. spisested og faciliteter til foreningsliv.

– Med forundersøgelsen har vi nu en samlet plan for området med forslag, som kan løfte og forbedre oplevelsen af Himmelbjerget – uden at gå på kompromis med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter i området. Tværtimod vil det, vi har beskrevet, være med til at fremhæve områdets særegne natur og historie, siger borgmester Frands Fischer, der er formand for styregruppen for udviklingen af Himmelbjerget.

Han tilføjer, at der er fuld enighed i styregruppen om forundersøgelsens anbefalinger, og at de i øvrigt flugter med det forståelsespapir, som blev formuleret sammen med en række lokale interessenter forrige efterår.

 

De konkrete forslag i forundersøgelsen

Stien op til tårnet og udkigsplateauet omkring tårnet fastholdes i sin nuværende form. Himmelbjergets stinet, belægninger og skiltning udvikles og gøres mere robust over for slid og erosion, så tilgængeligheden styrkes. Der kan skabes muligheder for flere ture på Himmelbjerget som supplement til Slangestien. De små historiske mindesteder skal restaureres, og der skal udvikles nye pausesteder i naturen med fortællinger om stedets natur, historie og nutid.

Undersøgelsen indeholder derudover følgende forslag:

 

  • Etablering af en græsbeklædt amfiscene ved talerstolen, hvor der i dag holdes demokratimøder og lignende arrangementer.
  • Omdannelse af dele af P1 (p-pladsen tættest på tårnet) til et nyt fleksibelt ankomstområde. En del af P-pladsen bliver en del af det grønne område. Hermed skabes et naturskønt og fleksibelt område, hvor der kan opstilles midlertidige faciliteter som telte, markedsboder og lignende.
  • Udvidelse af P2 og en omdannelse af p-pladsen, så det bliver til skovparkering med store træer og afskærmet fra vejen. Omdannelsen indeholder desuden etablering af en gangbro til gående, barnevogne og kørestolsbrugere, som vil være med til at styrke oplevelsen af ankomsten til bjerget.
  • Udbygning af en ny anløbskaj for turbådene og en gæstekaj for kanoer, kajakker og mindre både samt faciliteter hertil.
  • Færdiggørelse af etape 2 af det eksisterende legeområde og etablering af et madpakkehus.

Tre scenarier for et kommende besøgscenter

Udover konkrete forslag indeholder forundersøgelsen også tre forskellige bud på, hvordan et kommende besøgscenter kan udvikles, og hvad det kan rumme. En mulighed er at omdanne eksisterende bygninger. En anden er at bygge helt nyt.

– Visionerne omkring et nyt besøgscenter Himmelbjerghus skal der arbejdes videre med, men potentialet er der. Der kommer masser af gæster og lokale, og området har en vigtig historie, som vi bør styrke formidlingen af. Vi har set, hvordan andre attraktioner rundt omkring i landet har skabt arkitektur, som på nænsom vis er tilpasset omgivelserne og historien. Vi vil bruge det næste års tid til at undersøge og diskutere, hvad et besøgscenter ville kunne indeholde, og i øvrigt kigge på hvordan værtskabet for hele området kan organiseres, fortæller borgmester Frands Fischer.

Forundersøgelsen er blevet til under Corona-pandemien, og derfor måtte en planlagt udstilling og workshop på bjerget aflyses, men ni forskellige interviews med i alt 27 lokale grupper af interessenter har været med til at afdække de problemstillinger og ønsker, der er til området. Realdania har støttet arbejdet med forundersøgelsen.

Du kan finde hele forundersøgelsen her under.

Forundersøgelse_Himmelbjerget.pdf

Back to top button
ANNONCE