Debat/indlægPolitik

Sikker skolevej i Harridslev fra området Lundsbjergvej og Bækengen

Åbent brev til byrådet i Randers

Kære Byråd.

Harridslev vokser, og som den tredje mest voksende by i Randers kommune, undrer det mig at byen ikke trafik- og fortovs-optimeres i samme takt. Hvordan kan lokalplaner kun gælde for grundejere og ikke for kommunen selv? Vi forlanger ikke så meget. Vi behøver ikke cykelstier i vejbanebredder som andre steder i kommunen.

Nej, vi ønsker blot vores kære børn kan gå sikkert i skole, uden at skal dele en 4 meter smal vej sammen med øvrig trafik og landbrugsmaskiner. Ældre gående, børnehaven på tur, eller sågar skolen på tur ude i den friske luft efter gældende corona-regler. De benytter sig af byens stisystem ”Møllebækstien” som er lavet af frivillige, der ønsker udvikling i Harridslev. Dog ender alle gående på en mangelfuld ”Vangvejen” og videre til ”Sagavej” uden trafiksikkert fortov. Burde det ikke være en kommunal opgave, at udvide fortovssystemerne i takt med at byen udvides?

Lundbjergvej blev taget i brug i 2008 og består af i alt 30 parceller. Bækengen er under kraftig opførelse og kommer til at indeholde i alt 40 parceller. Området kommer til at rumme over 200 borgere, som ikke er sikkert forbundet med resten af byen. Dertil kommer byens øvrige borgere som bruger stisystemerne dagligt, men ender usikkert. Det giver nogle utrolig farlige situationer for de gående. Vi ønsker blot at Harridslev udvides naturligt med et fortovssystem og trafiksikre-foranstaltninger. Lad os få samlet byen fra 1970’erne og til nu.

Vi er flere, der har forsøgt at få politikere og kommune i snak om problemet og afholdt flere møder. Der er aldrig penge i kassen lyder svaret. Jeg ved Randers Kommune netop har fået tilført 100 mio. i forbindelse med udligningsreformen. Kære Byråd, kunne I ikke vende blikket mod Jeres tredje mest voksende kommunale by og give Jeres del, samt egne løfter i lokalplan LP78 til en helt almindelig udvidelse af Harridslev.

Jeg har bygget mit nye hus og rettet mig efter lokalplanen til fulde. – vil I ikke nok også gøre det samme?

Så har vi alle mere ro i maven, når vi sender vores børn i skole eller til legekammeraterne i den anden del af byen. Nedprioriter nu ikke på sikkerhed, pligtige skolekorridorer og fortov i budgetforhandlingerne.

På vegne af borgerne og familierne på Lundbjergvej og Bækengen.

Jacob Lundtoft Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x