Debat/indlægPolitik

Sikker skolevej i Harridslev.

Debatindlæg af Poul Rubach, Harridslev, Radikale Venstre i Randers

At trafiksikre en skolevej, behøver ikke at koste alverden.

Harridslev udvides mod syd på begge sider af Vangvejen og godt for det. Det fremtidssikrer byen med handel, erhvervsliv, skole og institutioner.

Vangvejen er en smal trafikfarlig vej med kørsel med landbrugsmaskiner, lastbiler, busser foruden almindelige personbiler.

Vedvarende undrer det mig, at der kan byggemodnes større beboelsesområder, uden at børnenes skolevej trafiksikres.

Fra krydset Lundsbjergvej/Bækengen/Vangvejen kan børnenes skolevej let sikres ved, at der etableres en dobbeltrettet cykel-gangsti på den østlige side af Vangvejen fra Bækengen og til Bækkevej.

Fra den tænkte fremtidige sti kan børnene cykle ad Bækkevej – Højvangsvej – Mælkevejen til skole og idrætsanlæg mm.

Ja, der skal flyttes nogle lysmaster og lægges noget asfalt mod vest de første 100 meter, så der bliver plads til stien på den østlige side af vejen.

Jeg har opmålt det til under 400 meter i alt, og det er på kommunens jord, skolebørnene trafiksikres. Altså ingen jordkøb.

Der er nu under 2 uger til, puslespillet i det kommunale budget lægges, så det er nu, Radikale Venstre stiller betingelserne for at stemme budgettet igennem.

Naturligvis er der andre emner som ældrepleje, specialskolerne, bymidten mm, der bør tilgodeses, og så er det fantastisk, at udligningsreformen tildeler næsten 100 mio. til Randers kommune.

Jeg opfatter de 31 byrådsmedlemmer, som seriøse og fornuftige mennesker, der ønsker gode vilkår for borgerne, men de skal jo vide, hvor behovene er størst. Jeg kan dog ikke forestille mig, at de vil nedprioritere børnenes sikkerhed.

Denne lille cykelsti har topprioritet for Radikale Venstre.

 

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());