ErhvervNyheder

Skolestien renoveres – omkørsel ved Thorsvej fra d. 30. august

På mandag d. 30. august begynder Holstebro Kommune renovering af Skolestien. Det sker som et led i udvikling af Den grønne rute i Trekanten.

Arbejdet betyder desværre, at vi skal spærre Skolestien ved Thorsvej.
I anlægsperioden fra d. 30. august 2021 til ca. uge 42 vil der derfor være omkørsel for cyklister og gående.
Der bliver etableret et midlertidigt fodgængerfelt på Thorsvej, hvor hastighedsgrænsen på vejen sænkes til 30 km/t.

Arbejdet indebærer at dræn, regnvandsbrønde og belægning på Skolestien renoveres ved tunnelen nær Heimdalsparken. Samtidig fjerner vi de høje krat ved tunnelen.

Formålet er at sikre en god afvanding af stien, så den ikke bliver glat i vinterhalvåret og samtidig øge trygheden ved at fjerne høje krat, som kan virke utrygge i den mørke tid.
Desuden etablerer vi enkelte ekstra lysmaster, nyt autoværn og senere en lav beplantning.

Den Grønne Rute er et byudviklingsprojekt i bydelen Trekanten i Holstebro.
Projektet har til formål at lave en ny sti, der skal løbe gennem Trekanten og åbne området endnu mere op med forbindelsesveje, oplevelser og nye indgange til området.

Se mere på trekantenholstebro.dk

 - logo

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE