NyhederPolitik

Stor dag for bæredygtigheden i Herning Kommune

Tirsdag 11. august blev Bæredygtig Herning stiftet. Samtidig mødtes det nye bæredygtighedsråd for første gang.

Hotel Eyde i Herning var rammen, da Herning Kommunes nye bæredygtighedscenter, Bæredygtig Herning, blev oprettet tirsdag 11. august sidst på eftermiddagen. Formelt er Bæredygtig Herning en forening, som i løbet af efteråret får en direktør i spidsen. Ved den stiftende generalforsamling var et halvt hundrede mennesker mødt frem, og foreningen er dermed kommet fint fra start.

Ved Herning Byråds budgetforlig for 2020 besluttede forligskredsen at afsætte 20 millioner kroner over fire år til arbejdet med bæredygtighed i Herning Kommune. Det er denne aftale, der ligger bag etableringen af Bæredygtig Herning, som skal varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling indenfor området bæredygtighed, herunder iværksætteri.

Netværk og idéudvikling bliver centrale elementer i Bæredygtig Hernings arbejde. Det samme gør samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed.

Tirdag blev Bæredygtig Hernings bestyrelse konstitueret med Svend Aage Færch, direktør for Ege Tæpper, som formand, og Rasmus Norup, medlem af byrådet for De Konservative, som næstformand.

25 giver gode råd

Bag bestyrelsen arbejder et bæredygtighedsråd, som har 25 medlemmer. Også her er Svend Aage Færch formand og Rasmus Norup næstformand.

Rådet mødtes også første gang tirsdag og vil fungere som såkaldt “advisory board” for Bæredygtig Hernings bestyrelse. Det betyder, at Bæredygtighedsrådet vil komme med ideer, input og sparring til Bæredygtig Hernings bestyrelse.

– Jeg går til arbejdet med stolthed og ydmyghed. Vi står over for en omfattende og vigtig opgave, men vi har nu fået samlet en række engagerede mennesker i råd og center, som jeg er sikker på vil tage ejerskab for arbejdet fremover, siger Svend Aage Færch.

De 25 medlemmer i rådet er foreløbig udpeget af den politiske følgegruppe, som for byrådet det seneste års tid har arbejdet med at udmønte budgetforligets ambitiøse bæredygtigheds-dagsorden.

Rasmus Norup, som har været formand for den politiske følgegruppe, glæder sig over, at Bæredygtig Herning og Bæredygtighedsrådet nu er endeligt etableret.

– Vi har allerede i den indledende fase oplevet stor opbakning og et meget stort engagement i Herning-området, når det gælder bæredygtigheds-dagsordenen. Nu tager vi hul på en ny epoke, hvor virksomheder og uddannelser kommer til at bidrage direkte til arbejdet i både råd og center. Det har jeg store forventninger til, siger Rasmus Norup.

FAKTA:

Bestyrelsen i Bæredygtig Herning består af:
Svend Aage Færch, direktør, Ege Tæpper, formand for bestyrelsen
Rasmus Norup, (Kons.), medlem af byrådet i Herning Kommune, næstformand for bestyrelsen
René Foli, uddannelsesdekan, VIA – udpeget af Bæredygtighedsrådet.
Rikke Bøndergaard, direktør, Hotel Scandic – udpeget af Bæredygtighedsrådet.
En plads besættes senere med en national kapacitet på området – vedkommende er endnu ikke udpeget.

Formål:
Foreningen Bæredygtig Hernings formål er at varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling indenfor området bæredygtighed, herunder iværksætteri. Det skal ske ved blandt andet at virke for netværk og idéudvikling blandt de deltagende medlemmer samt deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v, samt at lave folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed. Alt sammen inspireret af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Medlemsskab:
Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder, institutioner, herunder offentlige institutioner og myndigheder, der har hjemsted i Herning Kommune og som beskæftiger sig med – og derfor har interesse i – foreningens formål.

Bæredygtighedsrådet har 25 medlemmer:
Svend Aage Færch, direktør, Ege Tæpper – formand
Rasmus Norup (Kons.), politisk udpeget, byrådet – næstformand
Dorte West, (V), politisk udpeget, byrådet
René Foli, uddannelsesdekan, VIA
Peter Enevoldsen, lektor, Aarhus Universitet Herning
Troels Ravn Klausen, lektor, Erhvervsakademi MidtVest
Ida Heick Hartmann Møller, studerende, VIA
Frederik Schroll Bjerregaard, studerende, Aarhus Universitet Herning
Studerende fra Erhvervsakademi MidtVest, endnu ikke udpeget
Egon Nykjær, afdelingsformand Dansk Metal Herning
Laura Liv Weikop, museumsdirektør, Kulturledergruppen
Thomas Klausen, direktør i Dansk Mode & Tekstil
Kenneth Mikkelsen, direktør i Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande
Mette Gottlieb, direktør i VisitHerning
Shera Lin Rohde Borg-Møller, bestyrelsesformand i Cityforeningen
Betina Simonsen, direktør, Lifestyle and Design Cluster
Ole Østergaard, direktør, Ehrno
Lars Brøndum, direktør, Ennogie
Morten Bjerre Nielsen, landmand
Thue Jensen, project manager, MCH
Martin Borum Pedersen, direktør, NEL
Rikke Bøndergaard, direktør, Hotel Scandic
Quang Ramsing Fleuret, gallerist og kunstner
Yderligere to personer udpeges inden længe af Bæredygtig Herning blandt medlemmerne

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE