NyhederPolitik

Stor tilfredshed med hjemmeplejen i Aarhus Kommune

En ny tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune viser, at de ældre generelt er glade for den service, de får. Fire ud af fem er tilfredse med hjemmeplejen. Det er en stigning fra 74 procent i 2019 til 81 procent i 2020. Resultaterne viser desuden, at der er sket en positiv udvikling i modtagernes oplevelse af kontakten til hjemmeplejen og egen selvhjulpenhed.

Resultaterne af tilfredshedsmålingen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune taler deres eget tydelige sprog – Aarhus Kommunes indsatser for at forbedre hjemmeplejen virker. I år har 2.759 af kommunens 6.400 hjemmeplejemodtagere svaret på tilfredshedsundersøgelsen, og der er overordnet tilfredshed blandt modtagerne, hvor 81% svarede, at de er tilfredse og meget tilfredse med hjemmeplejen alt i alt.

 ”Tallene i vores tilfredshedsmåling viser, at vores indsatser mod at forbedre hjemmeplejen i Aarhus virker, og at vi er på vej i den rigtige retning. Specielt er jeg glad for at mange oplever at de har letter ved at klare sig i hverdagen. Det er jeg meget glad for. Vi kan dog på ingen måder læne os tilbage og hvile i den tilfredshed. Vores indsats for forbedringer stopper ikke her. Vi har stadig udfordringer og er altså ikke i mål endnu”, siger rådmand Jette Skive.

 De ældre svarer, at specielt kontakt til kontaktpersonen i hjemmeplejen er blevet tættere, at de oplever at de er mere selvhjulpne i hverdagen, og at den hjælp de får, i højere grad tager udgangspunkt i dem selv og deres situation. 

Aarhus Kommunes fokus på genoptræning og teknologiske hjælpemidler ser også ud til at virke. 73% svarer, at teknologiske hjælpemidler bidrager til, at de bedre kan klare sig selv i hverdagen. Dette passer med det overordnede billede af, at den hjælp borgerne modtager, gør dem mere selvhjulpne. 76% svarer, at de oplever, at den hjælp de får, gør dem i stand til at klare sig i hverdagen. Det er også en positiv udvikling fra 2019, hvor 72% svarede, at de var tilfredse eller meget tilfredse. 

“Jeg får hjemmepleje 3 gange om dagen – og her på stedet har vi en god kultur, hvor vi bliver behandlet ordentligt. Min faste SOSU og de unge vikarer taler altid pænt til mig og vi når også at lave lidt sjovt. Ja, selvom de ikke har så meget tid, så bliver jeg altså forkælet”, siger Karen Jensen på 81. 

Undersøgelsen Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2020 omfatter alle modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje. Undersøgelsen er gennemført via elektronisk besvarelse, fysisk spørgeskema eller ved hjælp af telefoninterview i ugerne 38-43. Svarprocenten for undersøgelsen er 43% på tværs af hele hjemmeplejen i Aarhus Kommune. 

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close