NyhederPolitikTopnyheder

Sygeplejerskernes kamp for ligeløn fortsætter

300 midtjyske sygeplejersker overværede paneldebat i Viborg, og meldingen var klar: Kampen sluttede ikke med regeringsindgrebet.

Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland inviterede torsdag aften til MIDTvejssammenkomst i Tinghallen i Viborg, hvor 300 sygeplejersker overværede en paneldebat om grundene til sygeplejerskernes lønefterslæb og mulighederne for at fortsætte den kamp for ligeløn, som regeringen ellers lukkede 27. august med et lovindgreb mod sygeplejerskernes strejke.

Panelet bestod af sygeplejerskernes formand Grete Christensen, sygeplejerske og Danmarks eneste professor i klinisk sygepleje Pia Dreyer, politisk konsulent i Kvinderådet Emma Holten samt arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. Enhedslistens Pernille Skipper havde meldt afbud, så sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti var ene om at repræsentere Folketinget i debatpanelet.

En trussel mod sygeplejerskefaget

I den indledende runde betonede Grete Christensen, at sygeplejerskernes lønefterslæb er en trussel for sygeplejefagets fremtid.

“Patienterne og deres pårørende sætter pris på vores arbejde, men det gør politikerne ikke. Vi har strejket fem gange for højere løn de sidste 52 år siden tjenestemandsreformen i 1969. Regeringens snak om nærhospitaler har ingen gang på jord, når man ikke har styr på medarbejdernes forhold. Derfor har vi stadig et vigtigt arbejde fremover for at løfte sygeplejerskernes løn,” sagde sygeplejerskernes formand.

Store bifald til Emma Holten og Henning Jørgensen

Men det var panelets yngste og ældste deltagere, der høstede de største bifald fra salen i løbet af debatten. 30-årige Emma Holten tog udgangspunkt i feministisk økonomi i en kritik af den klassiske økonomiforståelse, der hersker blandt politikere og finansministeriets ‘regnedrenge’.

“Økonomi er ikke en neutral videnskab som biologi og fysik. Markedet er dårlig til at sætte værdi på andet end bananer. Det helt store problem er hvordan vi sætter værdi på omsorg og vedligehold. Det dur markedet ikke til. Når regnedrengene siger at en lettelse i topskatten er gratis, fordi folk så vil arbejde mere, siger samtidig at 15 milliarder til sygeplejerskerne er en udgift. Så regner man ikke med værdien af omsorg, for ‘hvor er evidensen?’ Ja de kunne jo trække evidensen ud af røven ligesom de gør med evidensen for skatteletters effekt,” tordnede Emma Holten til stor jubel for salen.

“Man kan ikke blæse en ballon op indefra”
72-årige Henning Jørgensen, der er en af landets mest vidende og flittigt citerede arbejdsmarkedsforskere gentog flere gange i løbet aftenen, at uligeløn er en krænkelse af menneskerettighederne.

“Det er skrevet ind i menneskerettigheder, at alle har ret til lige løn for arbejde af samme værdi. Problemet er, at vi slet ikke vurderer arbejde efter værdi, for det vil arbejdsmarkedets parter ikke vide af. Men I fik en forkert indplacering efter tjenestemandsreformen i 69 og det var politikernes beslutning. Så kommer de i dag og siger ‘Den Danske Model’ og ‘den kan vi ikke gribe ind i’. Men det skal de sgu’!” sagde han med knyttet næve til lige så stort bifald som Emma Holten.

“Når der ikke er flere penge, så kan der ikke komme et lønløft til de kvindedominerede fag i det offentlige, men kun en omfordeling. Man kan ikke blæse en ballon op indefra,” fortsatte han.

“Kan vi ikke tale om fag i stedet for køn”
Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, der var et af de eneste partier der gik imod regeringens indgreb, reagerede mod Emma Holtens feministiske tilgang og idet hele taget mod at gøre lønefterslæbet til et spørgsmål om køn.

“Kan vi ikke tale om fag i stedet for køn. Vi står foran et kollaps af sundhedsvæsenet, og jeg forstår ikke hvorfor det skal være bedre lønnet at sidde med papirer på et kontor end at arbejde med mennesker. Under coronakrisen blev der indført restriktioner for at passe på vores sundhedsvæsen og personalet blev sendt ud i første række,” argumenterede foketingspolitikeren, der lovede flere gange at tage spørgsmål og argumenter med til Christiansborg.

“Problemet er bare, at de partier der støtter jer ikke må være med i lønkomitéen,” sagde Liselott Blixt med henvisning til den komité, der skal granske lønstrukturen i det offentlige, som regeringen fik vedtaget sammen med indgrebet.

Efter næsten to timers debat med spørgsmål fra salen kunne kredsformand Anja Laursen konkludere, at kampen fortsætter med stor opbakning fra de fremmødte sygeplejersker.

Debattører:
– Emma Holten, politisk konsulent i Kvinderådet, debattør og foredragsholder
– Liselott Blixt, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti
– Grete Christensen, formand Dansk Sygeplejeråd
– Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus, Aalborg Universitet
– Pia Dreyer, formand for Dansk Sygepleje Selskab DASYS, professor i klinisk sygepleje, ph.d., cand.cur., Intensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, Professor II ved Universitet i Bergen

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE