ambulancer

Nyheder

Regionens egen drift af ambulancer: Besparelsen vil holde

Præhospitalet i Region Midtjylland har nu gennemført en første test af, hvordan økonomien har det, når det gælder hjemtagelsen af…

Læs mere »
Nyheder

Enighed om særlige vilkår til ambulancepersonale

– Der har været et fælles ønske om at sikre ambulancepersonalet gode vilkår i forbindelse med overgangen til regional drift,…

Læs mere »
Nyheder

Region Midtjylland overtager rattet i flere vestjyske ambulancer og lægebiler

Når borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland fremover ringer 1-1-2 og har brug for en ambulance, kan de…

Læs mere »
Nyheder

Ambulancer i Silkeborg og Randers samt akutlægebiler i Silkeborg og Viborg overtages nu af Region Midtjylland

Alle ambulancer og akutlægebilen i Silkeborg-området drives fra 1. marts af Præhospitalet. Samtidig hjemtages endnu en ambulance i Randers, så…

Læs mere »
112

COVID-19 giver hårdt pres på de nordjyske ambulancer

I Region Nordjylland anvendes stadig den såkaldte responstidsmodel, som indebærer, at ambulanceoperatøren – Falck – er forpligtet til at sikre,…

Læs mere »
Erhverv

Mere konkurrence på ambulanceområdet, tak!

Region Midtjyllands Præhospital overtager driften af yderligere fem akutlægebiler og 18 ambulancer, så regionen fra starten af 2021 selv driver…

Læs mere »
Erhverv

Region Midtjylland får også egne ambulancer

Til september udvider Region Midtjylland sin præhospitale flåde med tre ambulancer og en akutlægebil. Selvom det fortsat primært er private…

Læs mere »
Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());