dagsorden

Politik

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Holstebro Økonomiudvalg 15. september 2021

Læs mere »
Politik

Dagsorden til møde i Herning Byråd

Dagsorden til møde i Herning Byråd 14. september 2021

Læs mere »
Nyheder

Dagsorden til møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til møde i Herning Økonomi- og Erhvervsudvalg 6. september 2021

Læs mere »
Politik

Dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Holstebro Social- og Sundhedsudvalg 6. september 2021

Læs mere »
Nyheder

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Herning Teknik- og Miljøudvalg 30. august 2021

Læs mere »
Politik

Dagsorden til møde i Holstebro Byråd

Læs hele dagsordenen ved at trykke her PUNKT TITEL 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 2 2 Folkeskolen – Igangsætning…

Læs mere »
Politik

Dagsorden til møde i Herning Byråd

Dagsordenpunkter 119. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v. 120. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2022 121. Andelsselskabet Sdr.…

Læs mere »
Nyheder

Dagsorden til møde i Holstebro Ældreråd

Læs hele dagsordenen ved at trykke her PUNKT TITEL 1 Godkendelse af dagsorden og referat 2 Nyt fra formanden 3…

Læs mere »
Politik

Dagsorden til møde i Teknisk Udvalg

Læs hele dagsordenen ved at trykke her PUNKT TITEL 1 Forslag til lokalplan nr. 1207 Område til boliger på slagterigrunden…

Læs mere »
Nyheder

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Læs hele dagsordenen ved at trykke her PUNKT TITEL 1 Afsluttende revision 2020 3 2 Likviditetsoversigt 2. kvartal 2021 1…

Læs mere »
Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());