ErhvervNyheder

Trafikale ændringer under Run to the Beat

Lørdag den 4. september finder årets store løbebegivenhed sted i Struer. Læs her hvordan det kommer til at påvirke trafikken i byen.

Run to the Beat bliver i år afviklet lørdag den 4. september i Struers gader og det vil ligesom tidligere år påvirke trafikken.

Se kort over ruten i bunden af denne artikel, hvor du kan se, hvor ruten går og hvilke områder, der bliver påvirket.

Vi håber naturligvis på at se dig løbe eller heppe på familie og venner til årets Run to the Beat, men hvis du har ærinder i bil på dagen, bør du læse med her for at kunne tage højde for trafikændringerne.

Løbsorganisationen har naturligvis gjort sit yderste for at mindske generne i forbindelse med arrangementet, men af hensyn til løbernes sikkerhed samt opsætning og nedtagning af udstyr osv., vil der være følgende ændringer og afspærringer i trafikken.

Fredag den 3. september

Hvis du bor i et berørt område (se kort i bunden af denne artikel), kan det være en god idé at parkere bilen uden for området, hvis du skal bruge den dagen efter, hvor trafikken vil være påvirket fra kl. 8.00.

Lørdag den 4. september – løbsdag

Opsætning af hegn langs ruten starter kl. 8.00 lørdag morgen. I løbet af hele løbsdagen indtil kl. 17 vil det være svært at komme frem i bil i Struer by.

Kl. 10.30-11.30 opsættes startområdet, hvorfor Hjermvej vil være svært fremkommelig i dette tidsrum.

Kl. 13-17 og igen kl. 18-20 er Hjermvej spærret for gennemkørsel.

Kl. 14.00-14.30 er Drøwten spærret. Derefter er Drøwten kun spærret i den nordlige kørebane.

Kl. 13.30-17.00 er Fjordvejen spærret i begge retninger mellem brobuerne og Bremdal. Derfor vil det i hele tidsrummet ikke være muligt at køre i bil til eller fra Sejlhusene, hele lystbåde- og industrihavnen, kolonihaverne Fjordglimt på Vralden og beboelse og virksomheder i områderne. Hvis du skal til Bremdal Camping og Struer Vandrehjem, er det dog muligt at komme fra nord ad Fjordvejen.

Hele løberuten vil være lukket for trafik i løberetningen i tidsrummet kl. 13.30-15.30 og delvist lukket kl. 15.30-17.00. Her vil den ene af vejbanerne være spærret på ruten og det vil i begrænset omfang være muligt at køre i løberetningen på ruten. I dette tidsrum vil Fjordvejen dog stadig være spærret.

Sluser til passage og fortrinsret for udrykningskøretøjer

Der vil blive oprettet sluser, der gør det muligt at krydse ruten i vejkrydsene Ringgade – Bredgade, Ringgade – Søndergade og Peter Bangsvej – Søndergade/Hjermvej. Ved passage bedes du tage hensyn til anvisninger fra officials og løberne generelt.

Bommene mellem Odinsvej-Pilevej og Lundgårdsparken-Pilevej samt bommene Struerdalvej bliver åbnet i tidsrummet for løbet, så du her kan få adgang til Ringgade og sluserne der.

På grund af afspærringerne og de trafikale ændringer i hele den østlige del af Struer vil det være en god ide at flytte bilen dagen før eller tidligt om morgenen, hvis du bor i et berørt område og skal ud af i løbet af dagen.

Så snart motionsløbet er overstået kl. 17, bliver hegnene fjernet, så bilister igen kan komme til og fra de pågældende områder og trafikken kan blive normal igen så hurtigt som muligt.

Udrykningskøretøjer har som altid fortrinsret i hele tidsrummet for løbet. Hjemmeplejen bliver hjulpet af løbets officials til at færdes i byen så nemt som muligt. Men hvis der opstår nødsituationer i løbet af dagen, kan du altid kontakte en løbsofficial, som kan kontakte løbsledelsen for en løsning.

Hold dig opdateret via www.runtothebeat.dk, hvor evt. ændringer vil blive annonceret.

Rute til run to the beat

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());