NyhederUddannelse

Uddannelse: VUC er politikernes blinde vinkel

Trods stor succes med at få VUC-kursister videre i beskæftigelse, så er flere VUC-afdelinger i fare for at lukke, hvis politikerne ikke skrider til handling

 

Regeringen ønsker et Danmark i balance. Det skal ske bl.a. ved at skabe adgang til uddannelse overalt i landet, samt ved at øge fokus på voksen- og efteruddannelse.

Det er derfor paradoksalt, at landets voksenuddannelsescentre ( VUC ) siden 2016 har mærket sparekniven og er blevet pålagt reformer, som har betydet besparelser på 1 milliard kroner.

Det har skabt en situation, hvor flere VUC-afdelinger i dag er i fare for at lukke og slukke, hvis ikke Christiansborg vågner op, før det er for sent.

”VUC er under et helt ekstraordinært pres og har igennem snart mange år haft ekstraordinære nedskæringer. Samtidig er VUC ekstraordinært konjunkturudsat, fordi flere vælger at tage ufaglærte jobs under en højkonjunktur som nu, og hele urbaniseringen – fra land mod by – udfordrer også VUC, fordi elevgrundlaget svinder ind på nogle af de mindre afdelinger,” siger Tomas Kepler, formand for GL, til Fagbladet Gymnasieskolen og fortsætter:

”Derfor har vi brug for, at politikerne holder hånden under VUC. For uden det voksenpædagogiske læringsmiljø, som VUC tilbyder, vil vi få et lavere uddannelsesniveau og en øget social og geografisk skævhed på uddannelsesområdet.”

VUC har i en lang årrække været et vigtigt springbræt for mange ufaglærte, som mangler folkeskolens afgangsprøve for at komme videre i uddannelsessystemet.

”Hvis VUC ikke var der, hvem skulle så gribe de mange forskellige typer kursister, som vi har? Hvor skulle de gå hen? Nedlægger vi afdelinger, så vores kursister skal rejse langt, så vil de ressourcestærke nok fortsat komme, men de svage vil ikke. Men politikerne må forstå, at hvis vi skal holde liv i VUC med en stor geografisk spredning, så er det ikke et nulsumsspil – det kræver en anden finansiering,” spørger Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC.

Fra 2016 til 2019 har Folketingets partier gang på gang forringet økonomien og vilkårene på VUC. Blandt andet kan omprioriteringsbidraget på to procent fra 2016 til 2019, et beskåret taxametertilskud og fjernelse af bygningstaxameter ved fjernundervisning samt beskæring af taxametertilskud for undervisning af ordblinde elever nævnes som nogle af de tiltag, som i dag presser VUC.

De mange forringelser har gjort det vanskeligt at opretholde VUC bredt geografisk – og allerede i sommeren 2019 måtte 8 VUC-centre dreje nøglen om.

Back to top button
ANNONCE