HelbredNyhederPolitik

Udsigt til et grønnere og renere Aarhus

Byrådet ønsker at minimere luftforureningen i byen

Regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten indgik i starten af september en aftale om miljøinitiativer i grønne byer. Med aftalen ønsker partierne at skabe bedre muligheder for, at vi i danmark kan få grønnere og sundere byer, der understøtter det gode byliv.

Aftalepartierne var enige om at give landets nuværende miljøzonekommuner mulighed for at skærpe deres miljøzoner, så de også gælder for dieselpersonbiler uden partikelfilter.

Det vil sige, at kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kan beslutte, at dieselpersonbiler skal have partikelfilter for at kunne køre i deres miljøzoner.

Størstedelen af luftforureningen fra trafikken på byvejene kommer fra partikler fra gamle dieselbiler. Berørte bilejere med en lavere indkomst får mulighed for at ansøge om tilskud til at montere et partikelfilter, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

I Aarhus er byrådet glad for de muligheder den nye aftale om miljøinitiativer åbner op for.

“De gamle brændeovne kommer til at blive udfaset i Aarhus og vi strammer miljøzonerne for at begrænse forurening fra bl.a. dieselbiler. Det er den nye aftale i folketinget om miljøinitiativer i byerne der giver kommunerne en række muligheder for at formindske luftforurening. Vi tog i går aftalen med i byrådssalen, fordi vi synes det er vigtigt, at få sagt højt, at der er flertal for at udnytte mulighederne i aftalen. Så kan man nemlig allerede nu tage det med i overvejelserne hvis der skal købes bil eller skiftes varmekilde,” således skriver Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, på sin Facebookside.

Han peger desuden på, at det særligt er børn, gravide, ældre og borgere med kroniske sygdomme der rammes hårdt af luftforureningen, og at alt for mange danskere bliver syge, eller dør for tidligt, som følge af luftforurening – det gælder ikke mindst i de store i byer, hvor mange mennesker bor, arbejder og færdes til daglig.

Thomas Medom skriver, at der i byrådssalen onsdag aften var stor opbakning til allerede nu at fortælle, at Aarhus vil benytte de nye muligheder i miljøaftalen, til glæde for alle byens borgere.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE